Textilie s nízkým obsahem VOC pro automobilový průmysl

Intercol je specialista na formulování polymerních směsí na vodní bázi. Pro speciální projekty jsme vyvinuli LOW VOC směsi na bázi VAE polymerů. Polymery VAE jsou známé svou nízkou hořlavostí, takže nejsou potřeba žádné nebo méně samozhášecích přísad ve srovnání např. se sloučeninami S/A nebo S/B.

Obsahují interiéry aut voc?

VOC znamená těkavé organické sloučeniny, což jsou chemikálie, které mohou mít krátkodobé i dlouhodobé účinky na zdraví. Některé interiéry automobilů mohou obsahovat VOC, protože se často používají v materiálech a lepidlech používaných k výrobě automobilových dílů, jako jsou sedadla, palubní desky a podlahy. Novější vozy se však často vyrábějí z materiálů, které mají nižší emise VOC, aby se snížila potenciální zdravotní rizika. VAE jako polymerní pojivo může být velmi užitečné pro dosažení nižších hodnot VOC.

Přehled polymerních pojiv PVAC, VAE a akrylátových disperzí

cs_CZCzech